Usnesení volební období 2018-2022

Usnesení zastupitelstva 3/18 ze dne 20.12. 2018

Usnesení č. 1/3/2018 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/3/2018 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019
Usnesení č. 3/3/2018 Zastupitelstvo schválilo rozpočtového výhledu na roky 2020-2021
Usnesení č. 4/3/2018 Zastupitelstvo schválilo přesunutí bodu na březnové zastupitelstvo
Usnesení č. 5/3/2018 Zastupitelstvo schválilo členy povodňové komise
Usnesení č. 6/3/2018 Zastupitelstvo schválilo zástupce pro územní plánování


Usnesení zastupitelstva 2/18 ze dne 19. 11. 2018

Usnesení č. 1/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu na rok 2019
Usnesení č. 3/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtové výhledu na roky 2020-2021¨
Usnesení č. 4/2/2018 Zastupitelstvo Jmenovalo inventurní komisi
Usnesení č. 5/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 6 na straně příjmu

Usnesení zastupitelstva 1/18 ze dne 2. 11. 2018

Usnesení č. 1/1/2018 Zastupitelstvo schválilo Navržený program.
Usnesení č. 2/1/2018 Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 3/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo starostkou Pavlu Duškovou.
Usnesení č. 4/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo místostarostu Ondřeje Fáberu.
Usnesení č. 5/1/2018 Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 6/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo předsedou finančního výboru Martina Přibyla.
Usnesení č. 7/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Teplého.
Usnesení č. 8/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo členy finančního výboru Pavla Petruželku a Jaroslava Svatušku.
Usnesení č. 9/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo členy kontrolního výboru Hanu Teplou a Ladislava Marka.
Usnesení č. 10/1/2018 Zastupitelstvo schválilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.