Usnesení zastupitelstva 6/19

ze dne 16.9.2019

Usnesení č. 1/6/2019 Zastupitelstvo schválilo Navržený program