Obecně závazné vyhlášky
1/2021 Obecně závazná vyhláška

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


2/2021 Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci


1/2019 Obecně závazná vyhláška, o místních poplatcích
2/2017 Obecně závazná vyhláška, o místních poplatcích
3/2017 Obecně závazná vyhláška, o odpadech
Obecně závazná vyhláška č 1/2017

Obecně závazná vyhláška č 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.


1/2016 Obecně závazná vyhláška, o místních poplatcích
OZV 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Vršovka


OZV č. 2/2015

o místních poplatcích na území obce