Usnesení zastupitelstva 14/21

ze dne 14.06.2021

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/14/2021 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 2/14/2021 Zastupitelstvo schválilo Směrnici na užívání kamerového systému

Usnesení č. 3/14/2021 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu s JSDH Bohuslavice n/Met

Usnesení č. 4/14/2021 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu s JSDH Bohuslavice n/Met