Usnesení zastupitelstva 13/21

ze dne 15.03.2021

Usnesení č. 1/14/2021 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 2/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo závěrečný účet za rok 20209 s výhradou

Usnesení č. 3/14/2021 Zastupitelstvo obce schválilo systémové opatření.

Usnesení č. 4/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo účetní závěrku za rok 2020.

Usnesení č. 5/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje darovací smlouvu pro spolky:

Kubb Klub Vršovka ve výši 10.000, -Kč,

Holky z Vršovky ve výši 2.500, - Kč

SDH Vršovka ve výši 10.000, - Kč

Usnesení č. 6/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje darovací smlouvu pro Městské středisko sociálních služeb OÁZA, ve výši 25.000, - Kč.

Usnesení č. 7/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje dar pro pojízdnou prodejnu ve výši 10 000.-Kč.

Usnesení č. 8/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů o odpadech.

Usnesení č. 9/14/2021 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje výběr dodavatele Marek a Příkopa na rekonstrukci veřejného osvětlení, za cenu 129 298,- Kč .