Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu ČOVK

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební  komise ve Vršovce pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

 

konané ve dnech 20. a 21. září 2024

 

        

V souladu s ustanovením §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí  a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva  a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. září 2024

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

 

 

 

 

   Vršovka                                                                          Pavla Dušková

   Dne 8. července 2024                                                          starosta