Usnesení zastupitelstva 10/20

ze dne 13.7.2020

Usnesení č. 1/10/2020 Zastupitelstvo schválilo Navržený program