Usnesení zastupitelstva 1/18

ze dne: 2.11.2018

Usnesení č. 1/1/2018 Zastupitelstvo schválilo Navržený program.
Usnesení č. 2/1/2018 Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 3/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo starostkou Pavlu Duškovou.
Usnesení č. 4/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo místostarostu Ondřeje Fáberu.
Usnesení č. 5/1/2018 Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 6/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo předsedou finančního výboru Martina Přibyla.
Usnesení č. 7/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Teplého.
Usnesení č. 8/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo členy finančního výboru Pavla Petruželku a Jaroslava Svatušku.
Usnesení č. 9/1/2018 Zastupitelstvo zvolilo členy kontrolního výboru Hanu Teplou a Ladislava Marka.
Usnesení č. 10/1/2018 Zastupitelstvo schválilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.