Usnesení zastupitelstva 7/19

ze dne 21.10.2019

Usnesení č. 1/7/2019 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/7/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje výjimku pro zhotovitele nebytových prostor ze směrnice 03/2018 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU  .
Usnesení č. 3/7/2019 Zastupitelstvo schválilo dodavatele pro stavební úpravy nebytových prostor Usnesení č. 4/7/2019 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu na rok 2020
Usnesení č. 5/7/2019 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtové výhledu na roky 2021-2022
Usnesení č. 6/7/2019 Zastupitelstvo Jmenovalo inventurní komisi