Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Pavla Dušková
E-mail: starosta#vrsovka.cz (#=@)
Telefon: 607154988

Pozice: místostarosta
Jméno: Ondřej Fábera
E-mail: fabera#vrsovka.cz (#=@)
Telefon: 724131904

Jméno: Martin Přibyl
E-mail: martas.pribyl#seznam.cz (#=@)
Telefon: 777866055
Komise: Předseda finanční komise

Jméno: Aleš Sychrovský
E-mail: alessychrovsky#seznam.cz (#=@)
Telefon: 603447807

Jméno: Ing Jiří Teplý
E-mail: jteply#volny.cz (#=@)
Telefon: 777003700
Komise: Předseda kontrolní komise


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

GDPR Pověřenec

Obec  Vršovka  dle ustanovení § 37 odst. 7 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů Vám sděluje kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Václav Krecl

Email: venca.emailgmail.com

Tel.: +420 602 733 240