Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Komise
starosta Pavla Dušková starosta#vrsovka.cz (#=@) 607154988
místostarosta Ondřej Fábera fabera#vrsovka.cz (#=@) 724131904
Martin Přibyl martas.pribyl#seznam.cz (#=@) 777866055 Předseda finanční komise
Aleš Sychrovský alessychrovsky#seznam.cz (#=@) 603447807
Ing Jiří Teplý jteply#volny.cz (#=@) 777003700 Předseda kontrolní komise


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

GDPR Pověřenec

Obec  Vršovka  dle ustanovení § 37 odst. 7 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů Vám sděluje kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Václav Krecl

Email: venca.emailgmail.com

Tel.: +420 602 733 240