Usnesení zastupitelstva 21/22

ze dne 27.6.2022

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/21/2022 Zastupitelstvo schválilo Navržený program.

Usnesení č. 2/21/2022 Zastupitelstvo schválilo, že pro volební období 2022-2026, bude 5 zastupitelů