Usnesení zastupitelstva 4/19

ze dne 18.3.2019

Usnesení č. 1/4/2019 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/4/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo závěrečný účet za rok 2018
Usnesení č. 3/4/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo účetní závěrku za rok 2018.
Usnesení č. 4/4/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
Usnesení č. 5/4/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo smlouvu s Městkou knihovnou N.Město n/M
Usnesení č. 6/4/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 7/4/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje smlouvu příspěvek pro spolek Holky z Vršovky ve výši 5000.- Kč a příspěvek SDH Vršovka ve výší 20 000.- Kč.