Usnesení zastupitelstva 11/20

ze dne 12.10.2020

Usnesení č. 1/11/2020 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 3/11/2020 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu na rok 2021

Usnesení č. 5/11/2020 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtové výhledu na roky 2022-2023

Usnesení č. 6/11/2020 Zastupitelstvo Jmenovalo inventurní komisi