Usnesení zastupitelstva 20/22

ze dne 2.5.2022

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/20/2022 Zastupitelstvo schválilo Navržený program.

Usnesení č. 2/20/2022 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje uzavření smlouvy o obstarání cenných papírů s investicí do podílového fondu Amundi CR Krátkodobý v max částce 3 0000 000, Kč a zřízením 1 ročního termínovaného vkladu ve výši 3 000 000, Kč.