Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob
na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu.


Dočasná změna úředních hodin
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

8/2020


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Metuje