Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob
na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu.


Dočasná změna úředních hodin
Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce

pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020


Volby do zastupitelstev krajů: Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí

konané ve dnech 2. a 3. října 2020


Volby do zastupitelstev krajů: Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí

konané ve dnech 2. a 3. října 2020


Volby do zastupitelstev krajů: Informace o počtu a sídle volebních okrsků

konané ve dnech 2. a 3. října 2020


Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

8/2018