Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob
na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

8/2020
1/2021


Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Informace o zveřejnění dokumentů DSO Metuje