Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob
na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu.


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

8/2020
1/2021


Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Informace o zveřejnění dokumentů DSO Metuje