Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob
na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu.


Návrh závěrečného účtu DSO Metuje pro rok 2020
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

8/2020
1/2021


Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Informace o zveřejnění dokumentů DSO Metuje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
N á