Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob
na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu.


Dočasná změna úředních hodin
Návrh závěrečného účtu DSO Region Novoměstsko pro rok 2019
Návrh závěrečného účtu DSO Metuje pro rok 2019
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

8/2018