Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 7. a 8. června 2024


ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRŠOVKA
První zasedání volební komise

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 7. a 8. června 2024


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 7. a 8. června 2024


Stanovení minimálního počtu ČOVK

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

10/2021
1/2022


Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Informace o zveřejnění dokumentů DSO Region Novoměstsko
Informace o zveřejnění dokumentů DSO Metuje