Usnesení zastupitelstva 12/20

ze dne 21.12.2020

Usnesení č. 1/12/2020 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/12/2020 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021
Usnesení č. 3/12/2020 Zastupitelstvo schválilo rozpočtového výhledu na roky 2022-2023
Usnesení č. 4/12/2020 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 8 na straně příjmu