Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. CzechPoint je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem, a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Více informací a seznam kontaktních míst najdete na stránkách projektu Czech POINT

Co to znamená pro občana?

Na Obecním úřadě Vršovka , získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:

 

1. Výpis z Rejstříku trestů ČR
Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
Kolik to bude stát: 100,- Kč

 

2. Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč

 

3. Výpis z katastru nemovitostí
Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

4. Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výstup může požadovat anonymní žadatel.

 

5. Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

6. Výpis bodového hodnocení z registru řidičů
Co potřebujete mít: platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný řidičský průkaz
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete mít: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

8. Výpis z Insolvenčního rejstříku
Co potřebujete mít: IČ (identifikační číslo organizace) nebo identifikační údaje fyzické osoby
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

(více informací o Insolvenčním rejstříku na ht tp://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/insolvencni-rizeni-rejstrik.html)

Pro zjednodušení celého postupu, přikládáme v "Přílohách ke stažení" jednotné registrační formuláře jak pro podání v elektronické podobě tak pro podání v listinné podobě.

Kontakty na pracovníky Czech POINT

Ondřej Fábera
tel.: 724 131 904
e-mail: fabera@vrsovka.cz

 

Otevírací doba pracoviště Czech POINT

mimo úřední dny je možná individuální domluva.

úřední dny
Den Hodina
Pondělí 17:00 - 19:00
Úterý  
Středa 15:00 - 16:00
Čtvrtek  
Pátek