Usnesení zastupitelstva 3/18

ze dne 20.12.2018

Usnesení č. 1/3/2018 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/3/2018 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019
Usnesení č. 3/3/2018 Zastupitelstvo schválilo rozpočtového výhledu na roky 2020-2021
Usnesení č. 4/3/2018 Zastupitelstvo schválilo přesunutí bodu na březnové zastupitelstvo
Usnesení č. 5/3/2018 Zastupitelstvo schválilo členy povodňové komise
Usnesení č. 6/3/2018 Zastupitelstvo schválilo zástupce pro územní plánování