Usnesení zastupitelstva 17/21

ze dne 13.12.2021

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/13/2021 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 2/13/2021 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2022

Usnesení č. 3/13/2021 Zastupitelstvo schválilo rozpočtového výhledu na roky 2023-2024

Usnesení č. 4/13/2021 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 9 na straně příjmu

Usnesení č. 5/13/2021 Zastupitelstvo schválilo smlouvu s JSDH Bohuslavice n/Met

Usnesení č. 6/13/2021 Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o odpadech č.1/2021

Usnesení č. 7/13/2021 Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášky o poplatku za odpad č. 2/2021