Usnesení zastupitelstva 5/19

ze dne 17.6.2019

Usnesení č. 1/5/2019 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/5/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka příspěvek Kubb klubu Vršovka na rok 2019 ve výši 20 000 Kč.
Usnesení č. 3/5/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo dar pro pojízdnou prodejnu ve výši.
Usnesení č. 4/5/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo veřejnoprávní smlouvu. O sociálně právní ochraně dětí