Usnesení zastupitelstva 8/19

ze dne 16.12.2019

Usnesení č. 1/8/2019 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/8/2019 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2020
Usnesení č. 3/8/2019 Zastupitelstvo schválilo rozpočtového výhledu na roky 2020-2021
Usnesení č. 4/8/2019 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 8 na straně příjmu
Usnesení č. 5/8/2019 Zastupitelstvo schválilo smlouvu příspěvek pro spolek Holky z Vršovky ve výši 5000.- Kč a příspěvek SDH Vršovka ve výší 20 000.- Kč.
Usnesení č. 6/8/2019 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo dar pro pojízdnou prodejnu ve výši 10000,-Kč