Usnesení zastupitelstva 18/22

ze dne 7.3.2022

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/18/2022 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 2/18/2022 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje darovací smlouvu pro spolky:

Kubb Klub Vršovka ve výši 20.000, -Kč,

Holky z Vršovky ve výši 10.000, - Kč

SDH Vršovka ve výši 20.000, - Kč

Usnesení č. 3/18/2022 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje dar pro pojíz. prodejnu ve výši 10 000.-Kč.