Usnesení volební období 2014-2018
Usnesení zastupitelstva 21/18 ze dne 10. 9. 2018

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo dar KUBB klubu Vršovka ve výši 20.000 Kč.


Usnesení zastupitelstva 20/18 ze dne 11. 6. 2018

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo že pro volební období 2018-2022 bude 5 zastupitelů.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele úprav návsi firmu Štěpánek . Vizuální úpravu bez travnaté plochy
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schválilo zavedení kamerového systému u odpadového hospodářství.
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schválilo pana Václava Krecla pověřencem pro oblast GDPR.
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schválilo směrnici č.5/2018 o základních pravidlech souvisejících se zpracováním osobních údajů.


Usnesení zastupitelstva 19/18 ze dne 12. 3. 2018

Usnesení č.1: zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2017.
Usnesení č.2: zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2017.
Usnesení č.3: zastupitelstvo schválilo směrnici č. 03/2018 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č.4: zastupitelstvo schválilo směrnici č. 04/2018 o finanční kontrole byla schválena.
Usnesení č.5: zastupitelstvo schválilo záměr nákupu mobiliáře na hřiště.


Usnesení zastupitelstva 18/17 ze dne 18.12.2017

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na roky 2019-2020.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo OZV č. 2/2017 o místním poplatku ze psů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schválilo OZV č. 3/2017 o sběru komunálního odpadu
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schválilo poplatek za sběr komunálního odpadu v roce 2018.
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schválilo poplatek za sběr komunálního odpadu v roce 2018.
Usnesení č.7: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6.
Usnesení č.8: Zastupitelstvo schválilo odměny zastupitelů
Usnesení č.9: Zastupitelstvo schválilo směrnici obce 01/2018 Odpisový plán
Usnesení č.10: Zastupitelstvo schválilo směrnici obce 02/2018 O provedení inventarizace

Usnesení zastupitelstva 17/17 ze dne 20.11.2017

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2018.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2020.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo jmenovalo inventurní komisi.

Usnesení zastupitelstva 16/17 ze dne 11. 9. 2017

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo jednací řád.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku 65/2 panu Martinu Přibylovi.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schválilo dar KUBB klubu Vršovka ve výši 5.000 Kč.Usnesení zastupitelstva 15/17 ze dne 12. 6. 2017

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo dohodu o vytvoření ŠO MŠ.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo obecně závazná vyhláška 1/2017 o vytvoření ŠO MŠ s Městem Nové Město n. Met.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schválilo záměr prodat obecní pozemek p.č. 65/2 .


Usnesení zastupitelstva 14/17 ze dne 13. 3. 2017

Usnesení č.1: zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2016.
Usnesení č.2: zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2016.


Usnesení zastupitelstva 13/16 ze dne 22.12.2016

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na roky 2018-2019.


Usnesení zastupitelstva 12/16 ze dne 28.11.2016

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2017.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo jmenovalo inventurní komisi.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schválilo kompetenci starostovi schvalovat rozpočtové opatření bez omezení.


Usnesení zastupitelstva 11/16 ze dne 12. 9. 2016

Usnesení č.1: Zastupitelstvo doporučilo starostovi vybrat nejlevnější nabídku na úprav ÚP.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o poplatcích.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo dar na činnost pro KUBB klub Vršovka. Ve výši 5000 Kč.


Usnesení zastupitelstva 10/16 ze dne 13. 6. 2016

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo projekt rekonstrukce elektrického vedení v části obce.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku panu Martinu Přibylovi.


Usnesení zastupitelstva 9/16 ze dne 14. 3. 2016

Usnesení č.1: zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2015.
Usnesení č.2: zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2015.


Usnesení zastupitelstva dne 22.12.2015

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2016.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtový výhled 2017-2018.
Usnesení zastupitelstva dne 30.11.2015

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu ve výši 85.000 Kč.

Usnesení zastupitelstva dne 7.9.2015

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo zprávu o uplatňování ÚP Vršovka.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo schválení příspěvku SDH Vršovka ve výši 5.000,-Kč.


Usnesení zastupitelstva dne 15.6.2015

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo schválení zprávy o uplatňování ÚP Vršovka.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo schválení příspěvku SDH Vršovka ve výši 5.000,-Kč.Usnesení zastupitelstva dne 16.3.2015

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2014.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2014.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schválilo obecní vyhlášku o odpadech č.1/2015.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schválilo obecní vyhlášku o místních poplatcích č.2/2015.
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schválilo členy finančního a kontrolního výboru.
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schválilo určuje starostu Ing. Jiřího Teplého jako zastupitele pro územní plánování.


Usnesení zastupitelstva dne 22.12.2014

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2015.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017.


Usnesení zastupitelstva 1 12. 2014

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo jmenovalo inventurní komisi.


Usnesení zastupitelstva 5. 11. 2014

Usnesení č.1: Zastupitelstvo zvolilo neuvolněného starostu obce Ing Jiřího Teplého.
Usnesení č.2: Zastupitelstvo zvolilo neuvolněného místostarostu obce Ondřeje Fáberu.
Usnesení č.3: Zastupitelstvo zvolilo neuvolněného předsedu kontrolního výboru Aleše Sychrovského.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo zvolilo neuvolněného předsedu finančního výboru Bc. Leoše Přibyla.
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schválilo odměny nového zastupitelstva splatností od 5. 11. 2014.
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8, v úhrnné výši 549.650,- Kč.