Usnesení zastupitelstva 9/20

ze dne 27.4.2020

Usnesení č. 1/9/2020 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/9/2020 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo závěrečný účet za rok 2019 s výhradou
Usnesení č. 3/9/2020 Zastupitelstvo obce Vršovka uložilo starostovi odstranit zjištěné závady nejpozději do 31.5.2020.
Usnesení č. 4/9/2020 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo účetní závěrku za rok 2019.
Usnesení č. 5/9/2020 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje  darovací smlouvu pro Kubb Klub Vršovka ve výší 20 000.- Kč.
Usnesení č. 6/9/2020 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021 -2027.
Usnesení č. 7/9/2020 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje jako zhotovitele rekonstrukce střechy na budově č.p. 56 pan Skaláka.