Usnesení zastupitelstva 19/22

ze dne 28.3.2022

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/19/2022 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 2/19/2022 Zastupitelstvo obce Vršovka projednalo závěrečný účet za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. 3/19/2022 Zastupitelstvo obce Vršovka schválilo účetní závěrku za rok 2021.

Usnesení č. 4/19/2022 Zpráva o uplatňování územního plánu Vršovka 2016-2021

Usnesení č. 5/19/2022  

 Zastupitelstvo obce Vršovka schvaluje jako zhotovitele rekonstrukce střechy na budově č.p. 44 pan Skaláka