Usnesení zastupitelstva 2/18

ze dne: 19.11.2018

Usnesení č. 1/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Navržený program
Usnesení č. 2/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu na rok 2019
Usnesení č. 3/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtové výhledu na roky 2020-2021
Usnesení č. 4/2/2018 Zastupitelstvo Jmenovalo inventurní komisi
Usnesení č. 5/2/2018 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 6 na straně příjmu