Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRŠOVKA

Znění veřejné vyhlášky