Usnesení zastupitelstva 16/21

ze dne 8.11.2021

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/16/2021 Zastupitelstvo schválilo Navržený program

Usnesení č. 2/16/2021 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu na rok 2022

Usnesení č. 3/16/2021 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtové výhledu na roky 2023-2024

Usnesení č. 4/16/2021 Zastupitelstvo Jmenovalo inventurní komisi

Usnesení č. 5/16/2021 Zastupitelstvo příspěvek Kubb klubu Vršovka na rok 2021 ve výši 10.000 Kč

Usnesení č. 6/16/2021 Zastupitelstvo příspěvek SDH Vršovka na rok 2021 ve výši 10.000 Kč

Usnesení č. 7/16/2021 Zastupitelstvo příspěvek Holky z Vršovky na rok 2021 ve výši 2.500 Kč