Usnesení zastupitelstva 22/22

ze dne 12.9.2022

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1/22/2022 Zastupitelstvo schválilo Navržený program.

Usnesení č. 2/22/ Zastupitelstvo schválilo, nákup zařízení obecního bytu.