Úřední deska

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Celé znění vyhlášky zde

Příloha č.1