Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č 1/2017

Obecně závazná vyhláška č 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.

Úplné znění vyhlášky