Volby

Volba prezidenta České republiky 2023

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vršovka

V souladu s § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

o z n a m u j e:

1. volba prezidenta republiky

se uskuteční

v pátek dne 13. 1. 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 14. 1. 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

je volební místnost

v kulturní místnosti, Vršovka č.p. 44

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Vršovce dne 5.prosince 2022

Pavla Dušková

starostka obce


 

Volba prezidenta České republiky 2023

První zasedání OVK

 

Informace k činnosti okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023;

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Oznamuji Vám tímto, že ve středu 21.12.2022 v 18,00 hodin svolávám první zasedání okrskové volební komise.

Místo konání: Obecní úřad Vršovka.

 

Zvu Vás na toto zasedání a dovoluji si Vás upozornit, že pokud se bez omluvy zasedání nezúčastníte, nebude Vám umožněno dodatečné složení slibu.

Ve Vršovce 5.12.2022

 

Pavla Dušková

starostka obce Vršovka

Volba prezidenta České republiky 2023

Informace o počtu a sídle

 

Volba prezidenta republiky České republiky 2023

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2015 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky pro obec Vršovka.

 

Volební okrsek č. l – Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

Vršovka

Pavla Dušková

Dne 14. listopadu 2022

starostka

 

Volba prezidenta České republiky 2023

Stanovení minimálního počtu ČOVK

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby prezidenta republiky

konané ve dnech 13 a 14. ledna 2022

V souladu s ustanovením §14 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta takto:

pro volební obvod obce Vršovka

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                 Pavla Dušková

Dne 11. listopadu 2022                                                                                                                                                                   starostka

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Vršovka v roce 2022

Pořadí
Kandidát Hlasy  
příjmení, jméno, tituly
abs.
v %
Výsledek
1 Dušková Pavla 56 13,40 Zastupitel
2 Fábera Ondřej 49 11,72 Zastupitel
3 Skládal David Ing. 48 11,48 Zastupitel
4 Sychrovský Aleš 46 11,00 Zastupitel
5 Holbová Veronika 38 9,09 Zastupitel, urč. losem
6 Přibyl Martin 38 9,09  
7 Přibyl Leoš 34 8,13  
8 Teplý Jiří 29 6,94  
9 Petruželka Pavel 28 6,70  
10 Radová Marcela 21 5,02  
11 Rydlo Jakub 16 3,83  
12 Sychrovský Pavel 15 3,59  

Volby do obecního zastupitelstva 2022

První zasedání OVK

 

Informace k činnosti okrskových volebních komisí pro volby do Oecního zastupitelstva

 

konané ve dnech 23. a 24. října 2022;

Oznamuji Vám tímto, že ve  čtvrtek 1.9.2022  v  17,30 hodin svolávám první zasedání okrskové volební komise.

Místo konání: Obecní úřad Vršovka.

 

Zvu Vás na toto zasedání a dovoluji si Vás upozornit, že pokud se bez omluvy zasedání nezúčastníte, nebude Vám umožněno dodatečné složení slibu.

Ve Vršovce 26.8.2022

 

Pavla Dušková

starostka obce Vršovka

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022

Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

V souladu s § 29 dle odstavce 1 a 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do do zastupitelstev obcí.

o z n a m u j e:

1. volby do zastupitelstva obce

se uskuteční

v pátek dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 24. 9. 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

3. Místem konání voleb

je volební místnost v budově Vršovka č.p. 44, v kulturní místnosti,

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka.

 

4. Informace

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vršovka                                                                                                                                                                                 Pavla Dušková

Dne 20. srpna 2022                                                                                                                                                                 starostka

 

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 2022

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

 

 

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

V souladu s ustanovením §15 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí , informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstvech obcí, pro obec Vršovka.

V souladu s ustanovením §15 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí , informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstvech obcí, pro obec Vršovka.

 

 

*

 

                                                                               Volební okrsek č. l – Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

 

 

Vršovka                                                                                                                                                                                                                                           Pavla Dušková

Dne 8. srpna 2022                                                                                                                                                                                                                        starosta

 

Stanovení minimálního počtu ČOVK

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby do

Zastupitelstva obce

a

Senátu Parlamentu České republiky

 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

V souladu s ustanovením §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka

 

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                   

Pavla Dušková

starosta

Dne 15. července 2022

                                                               

 

Komunální volby 2022

počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VRŠOVKA  23. a 24. září 2022

 

 POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH PODLE § 21 ODST. 4 ZÁKONA O VOLBÁCH

 •  Počet obyvatel obce Vršovka  ke dni 1. ledna 2022 dle ĆSÚ byl celkem 145, z čehož vyplývá, že:
   

  1.ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta musí být připojena petice podepsaná minimálně 8 voliči obce Vršovka
   

  2.ke kandidátní listině na podporu sdružení nezávislých kandidátů musí být připojena  petice podepsaná minimálně 11 voliči obce Vršovka
   

  Ve Vršovce 27.6.2022

  Pavla Dušková , starosta v.r.


 
 
 

 

Stanovení počtu členů zastupitelstva

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Vršovka konaného dne DNE 27.6.2022

V souladu s § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 v počtu 5 členů. 

Volby do Obecního zastupitelstva 2022

počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VRŠOVKA  23. a 24. září 2022

 

 POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH PODLE § 21 ODST. 4 ZÁKONA O VOLBÁCH

 •  Počet obyvatel obce Vršovka  ke dni 1. ledna 2022 dle ĆSÚ byl celkem 145, z čehož vyplývá, že:
   

  1.ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta musí být připojena petice podepsaná minimálně 8 voliči obce Vršovka
   

  2.ke kandidátní listině na podporu sdružení nezávislých kandidátů musí být připojena  petice podepsaná minimálně 11 voliči obce Vršovka
   

  Ve Vršovce  30 5.2022

  Pavla  Dušková, starosta v.r.

                                                    Podrobnější informace
                           
 
 

 

Volby do Obecního zastupitelstva 2022

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU OBCÍ
ZE KTERÝCH SE PODÁVAJÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY REGISTRAČNÍMU ÚŘADU
Městský úřad Nové Město nad Metuj

                                                Seznam obcí                            
 
 

 

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 8. a 9. října 2021

Podle § 15 odst. 1 zákona ) 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje starosta města oznamuje, že volby se uskuteční v době:

v pátek dne 08.10.2021 od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu dne 09.10.2021 od 08:00 do 14:00 hodin

 Místa konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve Vršovce

   Ve volebním okrsku č. 1 v kulturní místnosti  č.p. 44

                                  K průběhu hlasování:

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

3. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná.

4. Voliči jsou povinni respektovat pokyny komise a mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19.

5. Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 350/2020 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace o místě a čase zvláštního způsobu hlasování naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx).


 

 

   Vršovka                                                                                                                                               Pavla Dušková v.r.

   Dne 31. srpna 2021                                                                                                                       starostka

 

Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“), oznamuji svolání prvního zasedání OVK pro volby do Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce (§ 15 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR).

První zasedání OVK ČÍSLO 1 se uskuteční v pátek 17. září 2021 v 17:30 hod. , budově obecního úřadu

Zájemci o členství v OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit místostarostovi obce Vršovka: 

Ondřej Fábera, e-mail: fabera@vrsovka.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 8. září 2021.

Program:             -  základní informace o průběhu voleb

                            -  složení slibu člena OVK

                            -  losování předsedy a místopředsedy OVK (lze pouze z přítomných členů)

                            -  informace ke školení ČSÚ pro volby (01.10.2021) a k organizaci práce OVK

Pokud se delegovaný nebo jmenovaný člen bez předchozí omluvy nedostaví, nebude mu umožněno složení slibu a bude povolán náhradník. Při nesložení slibu nárok na členství v komisi zaniká. Omluva je možná pouze z vážného (zdravotního) důvodu.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK (§ 12 odst. 5 vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu ČR).

Pokud se nedostaví dostatečný počet členů komise (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 18. září 2021 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

Pokud se delegovaný nebo jmenovaný člen nemůže práce komise vůbec zúčastnit, je třeba oznámit tuto skutečnost (nejlépe formou e-mailu) nejpozději do pondělí 13. září 2021 vedoucí Oddělní vnitřních věcí (OVV), aby mohl být včas povolán náhradník. Kontaktní údaje na vedoucí OVV:

Ondřej Fábera, e-mail: fabera@vrsovka.cz  tel: 724 131 904 

https://www.mvcr.cz/volby.aspx


 
Autor: Ondřej Fábera

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátu, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků takto

Počet volebních okrsků: 1                                          

 

 

          Volební okrsek č.  l     –    Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

        

 

 

 

   Vršovka                                                                        Pavla Dušková

   Dne 31 července 2021                                                    starostka

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí a v souladu s § 17 odst. 2 citovaného zákona výše určuji počet oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých volebních místnostech takto:

Volební okrsek č. 1

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

                                

 

 

 

   Vršovka                                                                        Pavla Dušková

   Dne 31 července 2021                                                    starostka

 

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce

pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce 

do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

ve dnech 2. a 3. října 2020

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje starosta města oznamuje, že volby se uskuteční v době:

v pátek dne 02.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin

   v sobotu dne 03.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin

 Místa konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve Vršovce

   Ve volebním okrsku č. 1 v kulturní místnosti  č.p. 44

                                  K průběhu hlasování: 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 3. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná. 4. Voliči jsou povinni respektovat pokyny komise a mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19. 5. Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 350/2020 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace o místě a čase zvláštního způsobu hlasování naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx).


 

 

   Vršovka                                                                                                                                               Pavla Dušková v.r.

   Dne 4. září 2020                                                                                                                       starostka

 

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce

pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce 

do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

ve dnech 2. a 3. října 2020

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje starosta města oznamuje, že volby se uskuteční v době:

v pátek dne 02.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin

   v sobotu dne 03.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin

 Místa konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve Vršovce

   Ve volebním okrsku č. 1 v kulturní místnosti  č.p. 44

                                  K průběhu hlasování: 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 3. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná. 4. Voliči jsou povinni respektovat pokyny komise a mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19. 5. Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 350/2020 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace o místě a čase zvláštního způsobu hlasování naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx).


 

 

   Vršovka                                                                                                                                               Pavla Dušková v.r.

   Dne 4. září 2020                                                                                                                       starostka

 

Volby do zastupitelstev krajů: Informace o počtu a sídle volebních okrsků

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstva kraje, které se konají

ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet volebních okrsků: 1                                          

 

 

          Volební okrsek č.  l     –    Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

        

 

 

 

   Vršovka                                                                        Pavla Dušková

   Dne 22. června 2020                                                    starostka

 

Volby do zastupitelstev krajů: Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Dle § 17 odst. 2) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována (dále také jen „delegující subjekt“), delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje na neobsazená místa členy starosta.

Zájemci o členství v OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit místostarostovi obce Vršovka: 

Ondřej Fábera, e-mail: fabera@vrsovka.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 2. září 2020.

První zasedání OVK

 • Termín 1. zasedání OVK č. 1  je stanoven na pátek 11. září 2020 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu Vršovka č.p.56
 • účast je pro člena OVK povinná.
 • Nedostaví-li se delegovaný/přihlášený občan na 1. zasedání OVK bez řádné omluvy z vážného (zdravotního) důvodu, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a do komise bude povolán náhradník (členství v OVK vzniká právě až složením slibu).
 • Podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 152/2000 Sb., k provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů a přípisu MV ze dne 9. září 2017 je úřad povinen členům OVK, kteří se nezúčastní prvního zasedání, výši odměny zkrátit. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
 • Na 1. zasedání OVK bude z přítomných členů losován předseda a místopředseda OVK.
 • Pro zapisovatele, vylosovaného předsedu a nově i místopředsedu OVK je povinností zúčastnit se odborného školení k průběhu voleb a ke zpracování výsledků voleb, které organizují ve spolupráci městský úřad a Český statistický úřad (ČSÚ) před volbami (viz dále).
 • Všichni občané zařazení do OVK obdrží písemnou pozvánku na toto 1. zasedání .Pokud zájemce pozvánku do 11. září 2020 neobdrží, je evidován jako náhradník.
 • Oznámení o svolání 1. zasedání OVK se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce úřadu a ze zákona se považuje za doručené dnem vyvěšení (§ 15, odstavec 2 zákona).
 • Pokud se nedostaví dostatečný počet členů OVK (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 12. září 2020 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

Odborné školení městského úřadu a ČSÚ pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK

 • Termín je předběžně stanoven na pátek 25. září 2020 od 8:00 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště). Termín je vázán na potvrzení ze strany ČSÚ.

Informace pro členy OVK

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

 • předseda – 2.200 Kč
 • místopředseda – 2.100 Kč
 • zapisovatel – 2.100 Kč (zapisovatel je delegován úřadem)
 • člen – 1.800 Kč

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

Odměna a paušální náhrada ušlého výdělku pro členy OVK se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK, přičemž činnost OVK končí až 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (tam, kde nebyl podán návrh na soudní přezkum). Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2020 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/volby.aspx


 
Autor: Ondřej Fábera

 

Volby do zastupitelstev krajů: Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva kraje, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020.

V souladu s ustanovením § 15 odstavec 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, je stanen minimální počet členů okrskových volebních komisí a v souladu s § 29 odst. 3 cit. zákona je určen počet oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých volebních místnostech takto:

pro volební obvod obce Vršovka č.1 

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

 

 

   Vršovka                                                                                Pavla Dušková

   Dne 22. června 2020                                                            starostka

 

VOLBY 2019

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Stanovení termínu a oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Zobrazení pozvánky

VOLBY 2019

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb

Zobrazení informace

VOLBY 2019

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Stanovení minimálního počtu ČOVK

Zobrazení informace

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Zveřejnění oznámenío době a místu konání voleb

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

V souladu s § 29 dle odstavce 1 a 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do do zastupitelstev obcí.

a

a podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

o z n a m u j e:

1. volby do zastupitelstva obce

 

2.volby do Senátu parlamentu České republiky

 

se uskuteční

v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 6. 10. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


 

3. Místem konání voleb

je volební místnost v budově Vršovka č.p. 44, v kulturní místnosti,

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka.

 

4. Informace

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vršovka                                                                                                                                                                                 Ing. Jiří Teplý

Dne 31. července 2018                                                                                                                                                                   starosta

 

 

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Poskytnutí informací o počtu
a sídlech volebních okrsků
volebním stranám zveřejněním
na úřední desce obecního úřadu

 

 

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

V souladu s ustanovením §15 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí , informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstvech obcí, pro obec Vršovka.

a

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

(§ 14c odst. 1 písm. f) zákona a usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23/2014-110 ze dne 20.11 2014)

 

 

V souladu s ustanovením §15 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí , informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstvech obcí, pro obec Vršovka.

 

 

*

 

                                                                               Volební okrsek č. l – Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

 

 

Vršovka                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Jiří Teplý

Dne 31. července 2018                                                                                                                                                                                                                                 starosta

 

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Stanovení minimálního počtu ČOVK

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby do

Zastupitelstva obce

a

Senátu Parlamentu České republiky

 

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

 

V souladu s ustanovením §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka

 

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                 Ing. Jiří Teplý

Dne 31. července 2018                                                                                                                                                                   starosta

 

Komunální volby 2018

počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VRŠOVKA  5. a 6. října 2018

 

 POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH PODLE § 21 ODST. 4 ZÁKONA O VOLBÁCH

 •  Počet obyvatel obce Vršovka  ke dni 1. ledna 2018 dle ĆSÚ byl celkem 141, z čehož vyplývá, že:
   

  1.ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta musí být připojena petice podepsaná minimálně 8 voliči obce Vršovka
   

  2.ke kandidátní listině na podporu sdružení nezávislých kandidátů musí být připojena  petice podepsaná minimálně 10 voliči obce Vršovka
   

  Ve Vršovce 9.7.2018

  Ing Jiří Teplý , starosta v.r.


 
 
 

 

Stanovení počtu členů zastupitelstva

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Vršovka konaného dne DNE 11.6.2018

V souladu s § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022 v počtu 5 členů. 

Volba prezidenta České republiky 2018

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vršovka

V souladu s § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

o z n a m u j e:

1. volba prezidenta republiky

se uskuteční

v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 13. 1. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

je volební místnost

v kulturní místnosti, Vršovka č.p. 44

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Vršovce dne 26.prosince 2017

Ing Jiří Teplý

starosta obce


 

Volba prezidenta České republiky 2018

První zasedání OVK

 

Informace k činnosti okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018;

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Oznamuji Vám tímto, že v  pátek 22.12.2017 v 18,00 hodin svolávám první zasedání okrskové volební komise.

Místo konání: Obecní úřad Vršovka.

 

Zvu Vás na toto zasedání a dovoluji si Vás upozornit, že pokud se bez omluvy zasedání nezúčastníte, nebude Vám umožněno dodatečné složení slibu.

Ve Vršovce 22.12.2017

 

Ing. Jiří Teplý

starosta obce Vršovka

Volba prezidenta České republiky 2018

Informace o počtu a sídle

 

Volba prezidenta republiky

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2015 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky pro obec Vršovka.

*

Volební okrsek č. l – Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

*

Vršovka

Ing. Jiří Teplý

Dne 26. listopadu 2017

starosta

 

Volba prezidenta České republiky 2018

Stanovení minimálního počtu ČOVK

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby prezidenta republiky

konané ve dnech 12 a 13. ledna 2018

V souladu s ustanovením §14 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta takto:

pro volební obvod obce Vršovka

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                 Ing. Jiří Teplý

Dne 7. listopadu 2017                                                                                                                                                                   starosta

 

Volby do poslanecké směmovny 2017

Zveřejnění oznámení o době konání voleb

úplné znění oznámení

 

 

Volby do poslanecké směmovny 2017

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

 

Volby do poslanecké směmovny 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební  komise ve Vršovce pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017​

Volby do zastupitelstev krajů

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 27 odst. 1 zákona)

 

 

 

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

 

 

 

Zveřejnění oznámení o době konání voleb

 

pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

 

 

 

Volby se budou konat ve dnech :

 

7. října 2016 v době 14,00 – 22,00 hod.

8. října 2016 v době 08,00 – 14,00 hod.

 

 

Volby se uskuteční ve volební místnosti :

 

Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

 

 

 

 

 

 

Vršovka Ing. Jiří Teplý

Dne 22. září 2016 starosta

 

 

Volby do zastupitelstev krajů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební  komise ve Vršovce pro volby do zastupitelstev krajů

konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 

        

V souladu s ustanovením §15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7 a 8. října 2016

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

 

 

 

 

   Vršovka                                                                         Ing. Jiří Teplý

   Dne 8. srpna 2016                                                              starosta

 

Volby do zastupitelstev krajů

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
(§ 15 písm. f) zákona)
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

Volby do zastupitelstev krajů

 

 

Dle § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR pro obec Vršovka.

 

                                           

1

 

          Volební okrsek č.  l     –    Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

        

 

 

 

 

 

   Vršovka                                                                         Ing. Jiří Teplý

   Dne 22. srpna 2016                                                    starosta