Volby

VOLBY 2019

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Stanovení termínu a oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Zobrazení pozvánky

VOLBY 2019

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb

Zobrazení informace

VOLBY 2019

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Stanovení minimálního počtu ČOVK

Zobrazení informace

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Zveřejnění oznámenío době a místu konání voleb

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

V souladu s § 29 dle odstavce 1 a 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do do zastupitelstev obcí.

a

a podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

o z n a m u j e:

1. volby do zastupitelstva obce

 

2.volby do Senátu parlamentu České republiky

 

se uskuteční

v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 6. 10. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


 

3. Místem konání voleb

je volební místnost v budově Vršovka č.p. 44, v kulturní místnosti,

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka.

 

4. Informace

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vršovka                                                                                                                                                                                 Ing. Jiří Teplý

Dne 31. července 2018                                                                                                                                                                   starosta

 

 

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Poskytnutí informací o počtu
a sídlech volebních okrsků
volebním stranám zveřejněním
na úřední desce obecního úřadu

 

 

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

V souladu s ustanovením §15 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí , informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstvech obcí, pro obec Vršovka.

a

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

(§ 14c odst. 1 písm. f) zákona a usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23/2014-110 ze dne 20.11 2014)

 

 

V souladu s ustanovením §15 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí , informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstvech obcí, pro obec Vršovka.

 

 

*

 

                                                                               Volební okrsek č. l – Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

 

 

Vršovka                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Jiří Teplý

Dne 31. července 2018                                                                                                                                                                                                                                 starosta

 

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Stanovení minimálního počtu ČOVK

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby do

Zastupitelstva obce

a

Senátu Parlamentu České republiky

 

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

 

V souladu s ustanovením §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka

 

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                 Ing. Jiří Teplý

Dne 31. července 2018                                                                                                                                                                   starosta

 

Komunální volby 2018

počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VRŠOVKA  5. a 6. října 2018

 

 POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH PODLE § 21 ODST. 4 ZÁKONA O VOLBÁCH

 •  Počet obyvatel obce Vršovka  ke dni 1. ledna 2018 dle ĆSÚ byl celkem 141, z čehož vyplývá, že:
   

  1.ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta musí být připojena petice podepsaná minimálně 8 voliči obce Vršovka
   

  2.ke kandidátní listině na podporu sdružení nezávislých kandidátů musí být připojena  petice podepsaná minimálně 10 voliči obce Vršovka
   

  Ve Vršovce 9.7.2018

  Ing Jiří Teplý , starosta v.r.


 
 
 

 

Stanovení počtu členů zastupitelstva

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Vršovka konaného dne DNE 11.6.2018

V souladu s § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022 v počtu 5 členů. 

Volba prezidenta České republiky 2018

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vršovka

V souladu s § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

o z n a m u j e:

1. volba prezidenta republiky

se uskuteční

v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 13. 1. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

je volební místnost

v kulturní místnosti, Vršovka č.p. 44

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Vršovce dne 26.prosince 2017

Ing Jiří Teplý

starosta obce


 

Volba prezidenta České republiky 2018

První zasedání OVK

 

Informace k činnosti okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018;

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Oznamuji Vám tímto, že v  pátek 22.12.2017 v 18,00 hodin svolávám první zasedání okrskové volební komise.

Místo konání: Obecní úřad Vršovka.

 

Zvu Vás na toto zasedání a dovoluji si Vás upozornit, že pokud se bez omluvy zasedání nezúčastníte, nebude Vám umožněno dodatečné složení slibu.

Ve Vršovce 22.12.2017

 

Ing. Jiří Teplý

starosta obce Vršovka

Volba prezidenta České republiky 2018

Informace o počtu a sídle

 

Volba prezidenta republiky

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2015 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky pro obec Vršovka.

 

*

 

Volební okrsek č. l – Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

 

*

Vršovka

Ing. Jiří Teplý

Dne 26. listopadu 2017

starosta

 

Volba prezidenta České republiky 2018

Stanovení minimálního počtu ČOVK

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby prezidenta republiky

konané ve dnech 12 a 13. ledna 2018

V souladu s ustanovením §14 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta takto:

pro volební obvod obce Vršovka

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                 Ing. Jiří Teplý

Dne 7. listopadu 2017                                                                                                                                                                   starosta

 

Volby do poslanecké směmovny 2017

Zveřejnění oznámení o době konání voleb

úplné znění oznámení

 

 

Volby do poslanecké směmovny 2017

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

 

Volby do poslanecké směmovny 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební  komise ve Vršovce pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017​

Volby do zastupitelstev krajů

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 27 odst. 1 zákona)

 

 

 

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

 

 

 

Zveřejnění oznámení o době konání voleb

 

pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

 

 

 

Volby se budou konat ve dnech :

 

7. října 2016 v době 14,00 – 22,00 hod.

8. října 2016 v době 08,00 – 14,00 hod.

 

 

Volby se uskuteční ve volební místnosti :

 

Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

 

 

 

 

 

 

 

Vršovka Ing. Jiří Teplý

Dne 22. září 2016 starosta

 

 

Volby do zastupitelstev krajů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební  komise ve Vršovce pro volby do zastupitelstev krajů

konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 

        

V souladu s ustanovením §15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7 a 8. října 2016

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

 

 

 

 

   Vršovka                                                                         Ing. Jiří Teplý

   Dne 8. srpna 2016                                                              starosta

 

Volby do zastupitelstev krajů

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
(§ 15 písm. f) zákona)
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

Volby do zastupitelstev krajů

 

 

Dle § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR pro obec Vršovka.

 

                                           

1

 

          Volební okrsek č.  l     –    Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

        

 

 

 

 

 

   Vršovka                                                                         Ing. Jiří Teplý

   Dne 22. srpna 2016                                                    starosta