Psi

Poplatek psi

Poplatky ze psů

Poplatek ze psa platí jeho držitel. Platí se ze psů starších více než tři měsíce. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (obci) vznik své povinnosti do 15-ti dnů od jejího vzniku. 

Poplatek je splatný do 30. června aktuálního roku.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 

  • za prvního psa činí poplatek 120,-  Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  200,— Kč,

Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


Poplatková povinnost byla založena Obecně závaznou vyhláškou Obce Vršovka č. 2/2015