Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů: Informace o počtu a sídle volebních okrsků

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do zastupitelstva kraje, které se konají

ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet volebních okrsků: 1                                          

 

 

          Volební okrsek č.  l     –    Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

        

 

 

 

   Vršovka                                                                        Pavla Dušková

   Dne 22. června 2020                                                    starostka