Archív úřední desky

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU

Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 62

Úplné znění záměru