Volby

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022

Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

 

V souladu s § 29 dle odstavce 1 a 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do do zastupitelstev obcí.

o z n a m u j e:

1. volby do zastupitelstva obce

se uskuteční

v pátek dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 24. 9. 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

3. Místem konání voleb

je volební místnost v budově Vršovka č.p. 44, v kulturní místnosti,

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka.

 

4. Informace

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vršovka                                                                                                                                                                                 Pavla Dušková

Dne 20. srpna 2022                                                                                                                                                                 starostka