Volby

Volby do obecního zastupitelstva 2022

První zasedání OVK

 

Informace k činnosti okrskových volebních komisí pro volby do Oecního zastupitelstva

 

konané ve dnech 23. a 24. října 2022;

Oznamuji Vám tímto, že ve  čtvrtek 1.9.2022  v  17,30 hodin svolávám první zasedání okrskové volební komise.

Místo konání: Obecní úřad Vršovka.

 

Zvu Vás na toto zasedání a dovoluji si Vás upozornit, že pokud se bez omluvy zasedání nezúčastníte, nebude Vám umožněno dodatečné složení slibu.

Ve Vršovce 26.8.2022

 

Pavla Dušková

starostka obce Vršovka