Volby

Stanovení počtu členů zastupitelstva

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Vršovka konaného dne DNE 27.6.2022

V souladu s § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 v počtu 5 členů.