Volby

Stanovení minimálního počtu ČOVK

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Vršovce pro volby do

Zastupitelstva obce

a

Senátu Parlamentu České republiky

 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

V souladu s ustanovením §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva a v souladu s §29 odst. 3 cit. zákona, určuji počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých předpokládaných volebních místnostech pro volby zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu ČR takto:

pro volební obvod obce Vršovka

 

minimální počet členů volební komise : 5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků : 1 místo

 

Vršovka                                                                                                                                                                                   

Pavla Dušková

starosta

Dne 15. července 2022