Volby

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce

pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce 

do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

ve dnech 2. a 3. října 2020

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje starosta města oznamuje, že volby se uskuteční v době:

v pátek dne 02.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin

   v sobotu dne 03.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin

 Místa konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve Vršovce

   Ve volebním okrsku č. 1 v kulturní místnosti  č.p. 44

                                  K průběhu hlasování: 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 3. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná. 4. Voliči jsou povinni respektovat pokyny komise a mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19. 5. Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 350/2020 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace o místě a čase zvláštního způsobu hlasování naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx).


 

 

   Vršovka                                                                                                                                               Pavla Dušková v.r.

   Dne 4. září 2020                                                                                                                       starostka