Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Znění vyhlášky zde