Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
N á

Znění veřejné vyhlášky