Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1
a č. 2

Celé znění vyhlášky zde