Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Celé znění vyhlášky zde