Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
(Vršovka - Černčice - Bohuslavice n/Met)

Úplné znění vyhlášky

Příloha 1

Příloha 2