Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Znění vyhlášky zde