Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ochranná pásma letiště Nové Město, LKNM

Znění veřejné vyhlášky

B2 - Ochranná pásma a výškové překážky

B4 - OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN

C1 - Tabulka zaměřených bodů