Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje

Znění veřejné vyhlášky