Archív úřední desky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

Znění vyhlášky zde