Obec Vršovka

Pozadí Logo obce Vršovka
Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 201
7


V souladu s § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) vydává Obecní úřad Vršovka tuto výroční zprávu o poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2017 byla na Obecní úřad Vršovka  podaná jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 S., a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V průběhu roku 2016 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V průběhu roku 2016 nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:
V průběhu roku 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V průběhu roku 2016 nebyly na Obecní úřad Vršovka podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na dotazy nejrůznějšího charakteru, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy, po celý rok ústně odpovídala účetní Obecního úřadu Vršovka a zastupitelé Obce. Jednalo se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č. 106/199 S. Tyto dotazy jsou s žadatelem vyřizovány bezprostředně a nejsou evidovány.
Další aktuální informace občané pravidelně získávají na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.
V souvislosti s poskytováním informací nebyla v roce 2016 ze strany obce Vršovka požadována žádná úhrada nákladů.


Ve Vršovka  dne 26. 2. 2018


 

Ing. Jiří Teplý
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:


 

Vyvěšeno:
Sejmuto:

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocnizprava2015.pdf 464.6 Kb

Dnes je 12.12.2018

svátek slaví Simona


Kontakt

Obec Vršovka 56
Nové Město nad Metují, 549 01
Tel: 491 611 710

Anketa


Aktuality

Zasedání zastupitelstava konané dne 17.12.2018
více
Návrh rozpočtu pro rok 2019 Obec Vršovka
více